ZandBij
ZandBij ontwerpstudio

Blog

'Mensen zijn beelddenkers' Lezen? Klik erop.

Mensen zijn beelddenkers.

In de oudheid toen de mensen nog niet konden lezen en schrijven, communiceerden ze via illustraties. Grottekeningen om mensen te waarschuwen voor gevaar. Later in de geschiedenis waren het de hiërogliefen. De kerken en badhuizen in de Romeinse tijd waren beschilderd met religieuze beelden. In de Middeleeuwen werden op geborduurde tapijten slagvelden uitgebeeld. Stadsomroepers vertelden hun verhalen ook met ‘stripverhalen’. Deze manier van communiceren had twee kanten. Alle mensen begrepen de boodschap en het bleef beter hangen. Lezen en schrijven was meestal alleen weggelegd voor de elite. 

In de tijd van industriële revolutie, eind 18de eeuw en begin 19de eeuw, met de komst van de reclame van producten in kranten en tijdschriften werden veel illustraties gebruikt. Illustreren was goedkoper en het drukprocedé eenvoudiger.

Met de opkomst van de fotografie en de daarbij horende technologie verdwenen de ambachtelijke illustraties. Fotografie met strakke typografie was het algemene beeld.

Tijdens de afgelopen economische crisis werd er in de vormgeving veel gekozen voor illustraties en handlettering, omdat het vertrouwd was en consumenten wilde zekerheid. De reclame speelde daar handig op in, door terug te vallen op aandacht en ambacht. 

Ook door de komst van sociale media is het lezen steeds minder geworden. In ‘hap-klare-brokken’ worden teksten aangeleverd. We worden heel de dag blootgesteld aan informatie. We scannen de kopjes, beelden en filmpjes, om maar niets te missen. Niet meer dan 200 tekens voor een tweet. Om zoveel mogelijk likes te krijgen op een facebook bericht, is het plaatsen van een foto of video gewenst. 

Waar we nu in onze opdrachten tegen aanlopen is dat klanten te veel willen vertellen. Consumenten lezen niet of slecht vanwege het scan gedrag. Wij vertalen dat naar illustraties, iconen en kortere zinnen. De boodschap moet in één keer binnenkomen. 

Om onze eigen identiteit, ZandBij, te versterken willen graag onze eigen illustraties toevoegen, als het past in de opdracht. Al jaren tekenen we boeken vol. Vooral de reclame illustraties uit onze grootmoeders tijd, jaren ’40 en ’50 uit de vorige eeuw. Het geeft iets ambachtelijks net als vroeger en waarschijnlijk blijft de boodschap ook beter hangen, beter voor de klant en leuker voor ons. 

 

blogZandBijblog